Algemene voorwaarden

01.Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Studio Pommelien en de opdrachtgever. Door akkoord te geven op een offerte, mondeling aangevraagd of via e-mail, telefoon of www.studiopommelien.nl gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Studio Pommelien behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te mogen wijzigen.

02.Offertes & overeenkomst
De offertes van Studio Pommelien zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 1 maand. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Studio Pommelien behoudt zich het recht voor de prijzen die vermeld staan op www.studiopommelien.nl te allen tijde te mogen wijzigen.
De overeenkomst tussen Studio Pommelien en de opdrachtgever komt tot stand waneer de opdrachtgever via email een akkoord geeft op de offerte. Studio Pommelien is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. De opdrachtgever zal hiervan altijd schriftelijk in kennis worden gesteld.

03.Levering en Levertijd
Studio Pommelien streeft ernaar alle bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. Levertijden die vermeld staan op www.studiopommelien.nl zijn indicatief en afhankelijk van het betreffende product. Studio Pommelien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is.

04.Inhoud
Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle tekst in de digitale bestanden en de proefdruk die wij ter goedkeuring sturen. Lever je zelf tekst of beeldmateriaal aan, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht.

05.Kleuren
De kleuren van het uiteindelijke drukwerk kunnen afwijken van de kleuren op je scherm. Daarom ontvang je van ons altijd één proefdruk gratis, zodat je de kleuren in het echt kunt beoordelen.

06.Annulering
Annuleren kan, maar is niet altijd kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

07.Auteursrecht
Zowel op alle ontwerpen en illustraties van onze kaartjes als op het ontwerp van de website van www.studiopommelien.nl ligt het auteursrecht bij Studio Pommelien. Er mag niets, op geen enkele wijze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden.

Op alle ontwerpen van Studio Pommelien rust auteursrecht. Onze ontwerpen en illustaties mogen op geen enkele welke wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Studio Pommelien. Ook alle concept-ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Studio Pommelien. Op de geleverde ontwerpen en gedrukte kaarten wordt altijd het auteursrecht vermeld d.m.v. naamsvermelding “Studio Pommelien”.

08.Privacy
De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Pommelien gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.
De opdrachtgever geeft Studio Pommelien toestemming om afbeeldingen van een geleverd ontwerp of product te gebruiken op www.studiopommelien.nl, sociale media en voor promotiedoeleinden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Studio Pommelien zorgt ervoor dat bij gebruik van deze afbeeldingen adresgegevens & telefoonnummers niet (leesbaar) in beeld komen.

09.Betaalwijze
Alle genoemde prijzen op www.studiopommelien.nl zijn prijzen in euro’s en inclusief BTW. Betaling kan via iDEAL of een bankoverschrijving. Je ontvangt hiervoor een factuur via e-mail met een iDEAL-betaallink.

10.Betaling
Volgens de Europese regelgeving is een koop (ook gesloten via internet) een rechtsgeldige overeenkomst, waarop dus een betaling volgt. Blijft de betaling uit dan ontvang je een herinneringsmail. Indien een rekening na de derde herinnering niet wordt betaald kunnen er administratie/herinneringskosten in rekening worden gebracht.